De Nederlandse economie in beeld

Veel indicatoren voor de Nederlandse economie staan op groen. Zo schiet het consumentenvertrouwen omhoog en daalt de werkloosheid. Dat resulteert dit jaar in een economische groei van naar schatting 3,4%, het hoogste niveau na de crisis. Eén economische indicator moeten we echter niet over het hoofd zien: een stijgende langetermijnrente. Weliswaar staat deze nog altijd op een historisch laag niveau, maar het afgelopen jaar is zij wel geklommen van 0,05% naar 0,52% eind juli.

Vermogens van zowel particuliere als institutionele investeerders zijn op zoek naar stabiele rendementen. Mede dankzij goede en stabiele rendementen is de Nederlandse vastgoedmarkt een aantrekkelijke markt geworden. Hoewel sommige segmenten van de markt op dit moment krapper worden en de aanvangsrendementen bijgevolg verder omlaaggaan, zien wij voor de tweede helft van 2017 volop kansen.

Who is Babet Van Straaten

You need update your bio: Edit your profile

TERUG