Het gewenste vastgoed gekoppeld aan de juiste investeerder; ons extensieve en exclusieve netwerk wordt enkel gericht ingezet.

Real estate investment partner

Het investeringsklimaat verandert. De economie trekt aan en de vraag naar vastgoedinvesteringen neemt toe. In Nederland, maar zeker ook vanuit het buitenland zien wij een grote investeringsdruk ontstaan met alle interessante mogelijkheden van dien voor onze cliënten.

Werkwijze bemiddeling

VANDERSTELT houdt zich veelal bezig met “off market” vastgoed beleggingstransacties en mijdt daarbij, op verzoek van haar cliënten, normaliter de publiciteit. Wij geloven dat de kracht van een transactie niet ligt in een breed uitgezette benadering van zoveel mogelijk partijen in de markt, maar in een bewuste koppeling van de juiste investeerder aan het juiste beleggingspand of de best passende vastgoedportefeuille.

Wij verbinden vastgoed, mensen én middelen. Persoonlijk, aandachtig en discreet zijn kernwaarden die bij onze karakters passen en richting geven aan de manier waarop we te werk gaan. Zo komen beleggingstransacties bij VANDERSTELT succesvol tot stand.

Overige diensten

Als real estate investment partner werken wij nauwgezet en doelgericht voor u aan een gezonde vastgoedportefeuille. Maar ons dienstenpakket gaat verder dan bemiddeling bij aan- en verkooptransacties. Zo spelen we ook in vervolgtrajecten een actieve rol in het monitoren en optimaliseren van de investeringsstrategie en uw portefeuille, worden we ingezet als sparringpartner en denken we mee over de juiste structurering. Desgewenst treden we op als actief assetmanager of beheercoördinator.

Financiering

Voor een aantal cliënten is de benodigde financiering/leverage terecht geen sluitpost, maar een vertrekpunt bij de verwerving van onroerend goed. Door tijdig ons financiële netwerk open te stellen en onze kennis en kunde in te zetten voor het verkrijgen van een passende nationale- of internationale vastgoed financiering is VANDERSTELT ook hierin van grote toegevoegde waarde. Het behoeft geen betoog dat een gezonde mate van leverage, gelet op de historisch lage rente, van grote invloed is op het te realiseren rendement.

Investeren met betrouwbare partners

Een aantal investeerders prefereert om verschillende redenen (tijdgebrek, risico spreiding, kennisdeling, complementaire expertises dan wel regio’s) om met ervaren en betrouwbare partners te investeren en in gezamenlijkheid een aantrekkelijk renderende en gespreide vastgoedportefeuille op te bouwen. VANDERSTELT brengt u graag in contact met passende partijen.

Partnership

Als real estate investment partner werken wij nauwgezet en doelgericht voor u aan een gezonde vastgoedportefeuille. Onze clientèle is breed verspreid en omvat zowel nationale- als internationale investeerders. Verschillend als zij zijn in vraag en focus waarderen beide de kwaliteit, brede oriëntatie en persoonlijke aanpak die VANDERSTELT biedt en de lange termijn relatie die zij met hen aangaat als Real Estate Investment Partner.

 

Meer weten over wat VANDERSTELT voor u kan betekenen? Lees meer op onze pagina vraag en aanbod of bel ons direct voor het maken van een afspraak voor een goed gesprek.

TERUG