VANDERSTELT - Loodje

Privacy & Cookiebeleid VANDERSTELT

VANDERSTELT is een handelsnaam van Real Company B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 59264403

Real Company B.V.  is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de mensen waarmee zij werkt en de bezoekers van haar website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Real Company B.V. houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

In het kader van haar dienstverlening legt Real Company B.V. gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een abonnement hebt op een nieuwsbrief/E-magazine, gebruik maakt van onze diensten, een klantenaccount hebt, je interesse opgeeft of op een andere wijze je belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact hebt met Real Company B.V.. Bij de gegevens over jou gaat het om contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses. Real Company B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Real Company B.V. op de hoogte te houden.

 

Jouw e-mailadres

Indien je je e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief/E-magazine, dan kan deze gebruikt worden om je als klant te informeren over voor jou relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Real Company B.V.. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden. Het is ook mogelijk dat je ermee hebt ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor jou relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door Real Company B.V..

 

Afmelden

Real Company B.V. houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeuren. Real Company B.V. geeft je in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Indien je geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kun je dit per e-mail melden bij info@vanderstelt.com.

Inzage en correctie van je gegevens

Je kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Real Company B.V. over je heeft. Als de informatie onjuist is kun je verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunnen gericht worden aan Real Company B.V. via e-mailadres info@vanderstelt.com. Op dit adres kun je ook terecht indien je eventuele vragen hebt over de manier waarop Real Company B.V. met je gegevens omgaat.

 

Klikgedrag en IP-adres

Op de website van Real Company B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Real Company B.V. haar dienstverlening aan jou verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen maakt Real Company B.V. ook gebruik van het IP-adres van je computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Ze kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden in beginsel verder niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij je hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

 

Referenties/Transacties

Referenties van opdrachtgevers en de personen waarmee gewerkt is kunnen worden gebruikt ten behoeve van promotionele doeleinden voor Real Company B.V.. De letterlijke referentieteksten kunnen zonder naam gebruikt worden. Alleen als de betreffende persoon hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft zullen de teksten onderschreven worden met de al dan niet volledige voor- dan wel achternaam. Door Real Company B.V. gerealiseerde transacties kunnen geanonimiseerd (zonder naam van de verkoper/koper en zonder adres van het object) gebruikt worden voor promotionele/statistische doeleinden op haar website of relevante social media.

 

Wijzigingen

Real Company B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Check daarom regelmatig dit privacybeleid van Real Company B.V. op deze website.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op je computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee je websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op je computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van je computer verwijderd zodra je je webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op je computer staan, ook na afsluiting van je webbrowser. Real Company B.V. gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. Real Company B.V. maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen over haar klanten, voor doeleinden van gerichte communicatie, waaronder het verstrekken van service-informatie rond onze producten en gerichte marketingactiviteiten rond de producten van Real Company B.V.. Real Company B.V. maakt incidenteel gebruik van (Google) advertenties, deze maken tevens gebruik van cookies. Deze houden bij welke advertenties al aan je vertoond zijn. Deze cookies worden niet door Real Company B.V. zelf geplaatst maar door het bedrijf dat de advertenties verzorgt.

 

Hoe kun je cookies weigeren?

Je bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. Je kunt daarvoor je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Als je cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor je beschikbaar zijn. Op de site van Real Company B.V. kan het voorkomen dat je hyperlinks aantreft naar andere websites. Real Company B.V. kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met je gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

 

Belangrijk om te weten

Het gebruik van cookies is veilig. E-mail- en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk je e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.