“VANDERSTELT is een vastgoedinvesteringsboutique, toegewijd aan het familievermogen.”

VANDERSTELT - Bemiddeling bij vastgoedinvesteringen en beleggen in vastgoed
VANDERSTELT - Bemiddeling bij vastgoedinvesteringen en beleggen in vastgoed
VANDERSTELT - Bemiddeling bij vastgoedinvesteringen en beleggen in vastgoed

Bemiddeling bij vastgoedinvesteringen en beleggen in vastgoed

Investeren in vastgoed blijft aantrekkelijk. De rente is weliswaar gestegen maar historisch nog steeds laag, daarnaast biedt vastgoed een interessante inflatiehedge. Dit maakt dat tal van partijen op zoek zijn naar rendement en blijven uitwijken naar vastgoed. Deze vraag naar vastgoed en een kwalitatief beperkt marktaanbod zorgen ervoor dat de investeringsdruk aanwezig blijft. Door onze bijzondere manier van werken, weten wij keer op keer onze cliënten te verrassen met kwalitatief interessante en goed renderende vastgoedobjecten en portefeuilles.

Werkwijze: toegang tot off market beleggingsobjecten

VANDERSTELT houdt zich bij voorkeur bezig met ‘off market’ vastgoedbeleggingstransacties en mijdt daarbij, op verzoek van haar cliënten, de publiciteit. Wij geloven dat de kracht van een vastgoedtransactie niet ligt in een breed uitgezette benadering van zoveel mogelijk partijen in de markt, maar in een bewuste koppeling van de juiste investeerder aan het juiste beleggingspand of de best passende vastgoedportefeuille. Wij verbinden vastgoed, mensen én middelen op discrete wijze met elkaar. Zo komen vele beleggingstransacties op een persoonlijke en aandachtige manier bij VANDERSTELT succesvol en onzichtbaar voor de rest van de markt tot stand. In ons trackrecord ziet u een aantal voorbeelden van gerealiseerde vastgoedtransacties, aankopen en verkopen van onroerend goed, die VANDERSTELT in de afgelopen jaren voor haar relaties/families heeft begeleid.

Overige diensten: asset management en vastgoedstrategie

Een gezonde vastgoedportefeuille vergt, net als alles in het leven wat de moeite waard is, aandacht. Het verwerven van de juiste objecten op basis van een op voorhand bepaalde strategie, structurering (aansprakelijkheid & fiscaliteit) en financiering zorgen voor een optimaal rendement bij het beleggen in vastgoed. Goed asset management en doordacht beheer zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. Hoever we gaan in onze dienstverlening dat is aan u. U bepaalt zelf de mate waarin u al dan niet ontzorgd en begeleid wilt worden. Voor veel van onze cliënten is het een geruststellende gedachte dat, mocht het nodig zijn, we op tal van punten de gewenste ondersteuning kunnen bieden bij het investeren in vastgoed, het kopen of verkopen van onroerend goed en het beleggen van het familiekapitaal in ‘stenen’.

Financiering van vastgoedinvesteringen

Voor een aantal cliënten is de benodigde financiering/leverage terecht geen sluitpost, maar een vertrekpunt bij de verwerving van onroerend goed. Door tijdig ons financiële netwerk open te stellen en onze kennis en kunde in te zetten voor het verkrijgen van een passende financiering, is VANDERSTELT ook hierin van grote toegevoegde waarde. Het behoeft geen betoog dat een gezonde mate van leverage van grote invloed is op het te realiseren rendement op het eigen vermogen bij vastgoedbeleggingen.

Investeren in vastgoed samen met betrouwbare partners

Sommige cliënten zijn slechts op zoek naar een makelaar voor vastgoedbeleggingen, maar wij doen veel meer dan dat alleen. Een aantal investeerders prefereert om verschillende redenen (tijdgebrek, risicospreiding, kennisdeling, complementaire expertises dan wel regio’s) om met ervaren en betrouwbare partners te investeren en in gezamenlijkheid een aantrekkelijk renderende en gespreide vastgoedportefeuille op te bouwen. VANDERSTELT kan op uw verzoek ontzorgen/participeren als dedicated partner en/of brengt u in contact met passende derden.

Onze cliënten en partnership in beheer van het familievermogen

Onze clientèle is breed verspreid en omvat zowel nationale als internationale investeerders. Soms institutioneel, maar nog vaker gerelateerd aan het familievermogen via single- of multi family offices. We worden dan vaak ook gezien als ‘vastgoedinvesteringsboutique voor het familievermogen’. In het algemeen zijn onze kopende investeerders/families dermate liquide dat het merendeel van hen kan kopen zonder financieringsvoorbehoud. Verschillend als zij zijn in vraag en focus waarderen beide de kwaliteit, brede oriëntatie en persoonlijke aanpak die VANDERSTELT biedt en de lange termijn partnership die zij met hen aangaat bij het laten renderen van het familievermogen.

Trackrecord

De transacties die VANDERSTELT de afgelopen jaren als makelaar in beleggingsvastgoed heeft gerealiseerd voor de relaties/families waarvoor wij werkzaam zijn, vindt u in ons trackrecord.