“VANDERSTELT regelt van A tot Z de meest aantrekkelijke externe financiering, in een almaar veranderend financieel landschap.”

Financiering van aankoop van onroerend goed

Onze klanten vinden het financieringslandschap voor vastgoedinvesteringen erg complex & diffuus geworden na de kredietcrisis. Als voormalig directeur van ING Real Estate Finance herken ik dit volledig. Het intermediairschap voorziet om die reden in een hele duidelijke behoefte bij onze klanten. Binnen VANDERSTELT ontzorgen en begeleiden wij vermogende families bij het verkrijgen van de externe financiering, onder de meest optimale condities en voorwaarden. Dit om het rendement op het eigen vermogen te optimaliseren.

In het algemeen zijn onze cliënten/kopers dermate slagvaardig/liquide, dat er geboden wordt zonder financieringsvoorbehoud. VANDERSTELT structureert de financiering achteraf onder de meest aantrekkelijke condities, ter optimalisatie van het rendement op het eigen vermogen.

Bancaire financiering van vastgoedbeleggingen

Nederlandse banken zijn weer ‘open’ voor met name minder risicovolle proposities zoals woningbeleggingen. Vanuit Europese wetgeving en richtlijnen is men genoodzaakt een selectief/stringent financieringsbeleid naar andere vastgoedsegmenten en bouwfinancieringen te voeren. Gelukkig zijn er allerlei nieuwe spelers/initiatieven die de kansen op de Nederlandse financieringsmarkt ook zien en wel mogen/kunnen benutten; institutionele partijen, buitenlandse banken, crowdfunding en gebundelde initiatieven onder een eigen ‘private-label’.

Private financiering van vastgoedinvesteringen

Er zijn tal van ‘1 op 1’ directe/particuliere financieringsmogelijkheden. Ook een aantal aan ons gerelateerde families is bereid om een kortstondige hypothecaire overbruggingslening te verstrekken op vastgoed van derden met een verantwoord risicoprofiel. VANDERSTELT fungeert hierin als gatekeeper.

VANDERSTELT - Gebouw
VANDERSTELT - Cirkel

Integrale begeleiding bij het beleggen in onroerend goed

VANDERSTELT ontzorgt haar klanten door hen integraal te begeleiden bij het opstellen van de financieringsaanvraag, de bankselectie en de taxatie van een beleggingsobject. Wij vergelijken offertes en pakken de onderhandelingen hierin op. Daarnaast verzorgen wij alle leningdocumentatie en de begeleiding richting het notariaat. Voor de meest aantrekkelijke externe financiering, passend bij uw wensen en mogelijkheden neemt u contact op met VANDERSTELT.