“VANDERSTELT regelt van A tot Z de meest aantrekkelijke externe financiering, in een almaar veranderend financieel landschap.”

Financiering

Onze klanten vinden het financieringslandschap erg complex & diffuus geworden na de kredietcrisis. Als voormalig directeur van ING Real Estate Finance herken ik dit volledig en voorziet het intermediairschap om die reden in een hele duidelijke behoefte bij onze klanten. Binnen VANDERSTELT ontzorgen & begeleiden wij vermogende families bij het verkrijgen van de externe financiering, onder de meest optimale condities en voorwaarden. Dit om het rendement op het eigen vermogen te optimaliseren.

In het algemeen zijn onze cliënten/kopers dermate slagvaardig/liquide, dat er geboden wordt zonder financieringsvoorbehoud. VANDERSTELT structureert de financiering achteraf onder de meest aantrekkelijke condities, ter optimalisatie van het rendement op het eigen vermogen.

Bancair

Nederlandse banken zijn weer ‘open’ voor met name minder risicovolle proposities zoals woningbeleggingen. Vanuit Europese wetgeving en richtlijnen is men genoodzaakt een selectief/stringent financieringsbeleid naar andere vastgoedsegmenten en bouw financieringen te voeren. Gelukkig zijn er allerlei nieuwe spelers/initiatieven die de kansen op de Nederlandse financieringsmarkt ook zien en wel mogen/kunnen benutten; institutionele partijen, buitenlandse banken, crowdfunding en gebundelde initiatieven onder een eigen ‘private-label’.

Privaat

Ook zijn er tal van ‘1 op 1’ directe/particuliere financieringsmogelijkheden. Ook een aantal aan ons gerelateerde families is bereid om een kortstondige hypothecaire overbruggingslening te verstrekken op vastgoed van derden met een verantwoord risicoprofiel. VANDERSTELT fungeert hierin als gatekeeper.

Integrale begeleiding

VANDERSTELT ontzorgt haar klanten door hen integraal te begeleiden bij het opstellen van de financieringsaanvraag, de bankselectie en de taxatie. Vergelijkt offertes en pakt de onderhandelingen hierin op. Daarnaast verzorgen wij alle leningdocumentatie en de begeleiding richting het notariaat.

Voor de meest aantrekkelijke externe financiering, passend bij uw wensen en mogelijkheden neemt u contact op met VANDERSTELT.