Over Jacqueline van der Stelt

Jacqueline is de expert in beleggen in onroerend goed, investeren in vastgoed, het familiekapitaal waarborgen door vastgoedinvesteringen, beleggen als particulier of vermogende familie en de aankoop en verkoop van commercieel vastgoed.

VANDERSTELT - Over Jacqueline van der Stelt

Lange carrière in onroerend goed
en de bouwbranche
Na ruim 25 jaar actief te zijn geweest in de vastgoedwereld als directeur/MT ING Real Estate Finance en als ontwikkelaar bij Bouwfonds startte Jacqueline van der Stelt haar eigen bedrijf VANDERSTELT, real estate investment partner. De kennis, ervaring en het extensieve familienetwerk dat zij heeft opgebouwd gebruikt zij om duurzame antwoorden te vinden op de vastgoedvraagstukken die haar worden voorgelegd.

Jacqueline van der Stelt

Fellow van de Royal Institution
of Chartered Surveyors
Jacqueline is op persoonlijke titel lid en Fellow van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Deze internationale ledenorganisatie van vastgoedprofessionals werkt op een integere manier aan een professionele en betrouwbare vastgoedsector. Discretie en integriteit staan daarbij hoog in het vaandel. VANDERSTELT volgt deze lijn en houdt zich bij voorkeur bezig met ‘off market’ transacties.

VANDERSTELT - Over Jacqueline van der Stelt - Belegginsexpert

Onafhankelijk vastgoed beleggingsexpert

Als onafhankelijk vastgoed beleggingsexpert staat Jacqueline haar relaties op elk moment tijdens het aan- of verkoopproces terzijde. Op pragmatische wijze wordt gewerkt aan een gezonde opbouw en/of uitbouw van een toekomstbestendige en vruchtdragende vastgoedportefeuille.

“Jacqueline kijkt naar de mens achter de investeringsvraag. Zij begrijpt het belang van een stabiele vastgoedportefeuille en komt met haar brede oriëntatie en groot vakinhoudelijk inzicht op voor de lange termijn belangen van haar clientèle.”

VANDERSTELT - Over Jacqueline van der Stelt - Commissariaat

Commissariaten en bestuurlijke nevenfuncties

Jacqueline werkt met aandacht en gevoel voor de behoeftes van haar opdrachtgevers. Ook in de nevenfuncties die zij vervult. Jacqueline werkt als Commissaris en heeft zitting in de Stichting Administratie Kantoor binnen een familiebedrijf.

“Ik merk dat ik als buitenstaander & professional van de organisatie met onbevangen blik kijk naar de koers en toekomst van de organisatie en haar bedrijfsvoering. De onafhankelijke positie biedt de mogelijkheid om in openheid te sparren over strategische en tactische vraagstukken binnen de vennootschap. Zo ontstaat er veelal een voor alle partijen prettig werkbare synergie. Door een gezonde distantie tot het bestuur te behouden en tegelijkertijd in nauwe samenwerking met elkaar op basis van een grondig besef van de belangen van alle aan de vennootschap verbonden stakeholders te werken ontstaat er oprecht toezicht op een deugdelijke vervulling van de taken van de beleidsmakers en beslissers. Het geeft mij voldoening om een maatschappelijke invulling te geven aan mijn talenten en mogelijkheden.”

De inhoudelijke kracht van Jacqueline ligt op het snijvlak van de disciplines vastgoed, financiering, new business, asset management en strategie. Jacqueline staat selectief open om het gesprek aan te gaan over vastgoedgerelateerde nevenfuncties op het vlak van Raad van Advies, Raad van Toezicht, Investeringscommissies en Raad van Commissarissen.

Neem contact met haar op voor een persoonlijke kennismaking.

VANDERSTELT - Nuyenrode
VANDERSTELT - Amsterdam School of Real Estate
VANDERSTELT - Radboud Universiteit
VANDERSTELT - Universiteit van Amsterdam
VANDERSTELT - BoFEB