• Meer dan 80 winkelpanden
  • Verspreid over heel Nederland
  • Transactie: >100 miljoen euro

 

Er zijn wel degelijk verkoop-kansen voor retail-portefeuilles. VANDERSTELT was een van de eerste bemiddelaars die een grote retail-portefeuille met succes verkocht heeft aan een internationale koper. Met regelmaat krijgen wij om die reden vanuit het buitenland verzoeken voor het ‘off-market’ aandragen van interessante retail-portefeuilles (vanaf ca 50 mln).