Dirkzwager: Wet betaalbare huur

Dirkzwager: Wet betaalbare huur

Huurderving, ook bij lopende huurovereenkomsten voor woningen Huurders, verhuurders, investeerders en ontwikkelaars krijgen naar alle waarschijnlijkheid te maken met ingrijpende veranderingen in de huurwetgeving. De voorgestelde veranderingen kunnen vergaande gevolgen...