In de bijzondere tijd waarin we leven, midden in de corona-crisis, ziet de wereld er ineens heel anders uit. En hoewel niet iedereen even hard getroffen of beperkt wordt, raakt corona ons allemaal. En dus ook de vastgoedbranche. Want kunt u nu wel investeren in vastgoed, wat doet corona met de prijzen en hoe toekomstbestendig zijn uw investeringen? Misschien nog wel meer dan anders is VANDERSTELT hierin uw partner en adviseur.

“Met onze bemiddeling kunnen wij juist in deze economisch en maatschappelijk bijzondere tijden een antwoord vinden op vastgoed-uitdagingen”, geeft Jacqueline van der Stelt aan. “De rente is nog steeds historisch laag. Daarnaast biedt vastgoed een interessante inflatiehedge. Tal van partijen zijn dan ook blijvend op zoek naar rendement en wijken uit naar vastgoed. Een groot deel van onze clientèle investeert met een lange termijn horizon. Door onze bijzondere manier van werken, weten wij keer op keer onze cliënten te verrassen met interessante en goed renderende vastgoedobjecten en portefeuilles.”

Werkwijze

VANDERSTELT houdt zich bij voorkeur bezig met ‘off market’ vastgoedbeleggingstransacties en mijdt daarbij, op verzoek van haar cliënten, de publiciteit. “Wij geloven dat de kracht van een transactie niet ligt in een breed uitgezette benadering van zoveel mogelijk partijen in de markt, maar in een bewuste koppeling van de juiste investeerder aan het juiste beleggingspand of de best passende vastgoedportefeuille”, legt Jacqueline uit. “Zo verbinden we vastgoed, mensen én middelen op discrete wijze met elkaar. Wij doen continu research en presenteren op kwartaalbasis alle gerealiseerde Kadastertransacties in Nederland. Daardoor hebben we dagelijks een actueel marktgevoel over prijzen en de voor u meest geijkte investeerders.”

 

Privacy

Onze opdrachtgevers hechten waarde aan hun privacy. Daarom worden door ons begeleidde transacties niet gepubliceerd in de media en meegenomen in makelaars-marktaandeel statistieken. Hoewel grotendeels onzichtbaar voor de rest van de markt, houdt VANDERSTELT de gerealiseerde beleggingstransacties natuurlijk wel bij. Het trackrecord toont een globaal overzicht van de gerealiseerde transacties in de afgelopen periode.

Overige diensten

“Een gezonde vastgoedportefeuille vergt, net als alles in het leven wat de moeite waard is, aandacht”, geeft Jacqueline aan. Het verwerven van de juiste objecten, op basis van een vooraf bepaalde strategie, structurering (aansprakelijkheid en fiscaliteit) en financiering zorgen voor een optimaal rendement. Goed assetmanagement en doordacht beheer zijn hier onlosmakelijk mee verbonden. VANDERSTELT kan bij alle stappen ondersteunen. “Hoe ver we gaan in onze dienstverlening is aan de cliënt. Wij kunnen een relatie of familie van A tot Z ontzorgen en begeleiden, maar dat hoeft natuurlijk niet. De een wil meer zelf doen, de ander geeft graag alles uit handen en kijkt naar het eindresultaat. Dat kan bij ons. Voor veel van onze cliënten is het een geruststellende gedachte dat, mocht het nodig zijn, we op tal van punten de gewenste ondersteuning kunnen bieden”, aldus Jacqueline.

Financiering

Voor een aantal cliënten is de benodigde financiering/leverage geen sluitpost, maar een vertrekpunt bij de verwerving van onroerend goed. “Door tijdig ons financiële netwerk open te stellen en onze kennis en kunde in te zetten voor het verkrijgen van een passende financiering, is VANDERSTELT ook hierin van grote toegevoegde waarde. Een gezonde mate van leverage is, gelet op de nog altijd lage rentestand, natuurlijk van grote invloed op het te realiseren rendement.”

 

“Met onze bemiddeling kunnen wij juist in deze economisch en maatschappelijk bijzondere tijden een antwoord vinden op vastgoeduitdagingen.”

Investeren samen met betrouwbare partners

Een aantal investeerders kiest er om verschillende redenen (tijdgebrek, risicospreiding, kennisdeling, complementaire expertises of regio’s) voor om samen met ervaren en betrouwbare partners te investeren en zo samen een aantrekkelijk renderende en gespreide vastgoedportefeuille op te bouwen. VANDERSTELT kan hierin ontzorgen, participeren als dedicated partner en/of de partijen in contact brengen met passende derden. Jacqueline: “Onze clientèle is breed verspreid en omvat zowel nationale als internationale investeerders. Soms institutioneel, maar nog vaker gerelateerd aan het familievermogen via single- of multi- family offices. In het algemeen zijn onze kopende investeerders/families dermate liquide dat het merendeel van hen kan kopen zonder financieringsvoorbehoud.”

 

Het passende antwoord

VANDERSTELT staat voor een unieke combinatie van vastgoed, mensen en middelen. Jacqueline: “Deze combi is ons onderscheidende vastgoed-DNA. Ook in tijden met veel economische vraagtekens en maatschappelijke onduidelijkheden. Voor écht interessante vastgoedbeleggingen, vastgoedontwikkelingen, vastgoedinitiatieven en vastgoeduitdagingen, kunnen wij met onze gedegen en discrete aanpak, heel vaak wél het passende antwoord voor vinden. Ook nu. Of misschien wel juist nu.”

VANDERSTELT - Jacqueline van der Stelt

“Voor écht interessante vastgoedbeleggingen, ontwikkelingen, initiatieven en uitdagingen vinden wij met onze gedegen en discrete aanpak, heel vaak wél het passende antwoord. Juist nu.”

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!