Duurzaamheid in vastgoed

De twee grootste trends wereldwijd zijn op dit moment digitalisering en duurzaamheid, ook bij de huidige en toekomstige generaties van onze investerende families. Dat uit zich bijvoorbeeld in vereisten over het minimale energielabel of de mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Sommige families hebben duurzaamheid zelfs omarmd als basis voor hun beleggingsstrategie. Samen met VANDERSTELT geven zij hier vorm aan door het verwerven van duurzaam (nieuw) vastgoed, of het opstellen van een stapsgewijs verduurzamingsplan voor te verwerven objecten en/of de portefeuille. Duurzaamheid is ook een van de pijlers waar Family Officer Tijs Wentink van Bewust Familie & Vermogen zich in heeft gespecialiseerd. We vroegen Tijs naar zijn ervaringen en visie.

VANDERSTELT - Quote

Duurzaamheid in de actualiteit

“Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in onze samenleving en in de economie”, vertelt Tijs. “Of het nu gaat om de auto van de zaak of het energielabel van je woning: we houden steeds vaker rekening met de gevolgen van onze keuzes voor de aarde en onze manier van leven. Dat is maar goed ook, gezien de staat van de aarde en onze invloed daarop. Sinds de Industriële Revolutie neemt de hoeveelheid broeikasgassen in onze atmosfeer flink toe, door toedoen van de mens. Daardoor stijgt de temperatuur op aarde, veranderen klimaten en stijgt de zeespiegel. Door overmatig gebruik en gebrekkige recycling drijft er in de Grote Oceaan meer dan 1,6 miljoen km2 aan plastic. De regenwouden in de Amazone zijn bijna zo ver gekapt dat ze de neerslagcyclus niet langer in gang kunnen houden en dreigen tot een savanne te verdorren, waardoor we een belangrijk paar ‘longen van de wereld’ dreigen te verliezen. Ook sociaalmaatschappelijk ontstaan er meer en meer problemen: 1% van de wereldbevolking bezit 44% van alle rijkdom, terwijl juist in arme gebieden de bevolking groeit. Met andere woorden: er zijn meer dan voldoende brandende vraagstukken die we op moeten lossen, zodat onze kinderen, en hun kinderen, op onze planeet kunnen blijven wonen.”

Duurzaam beleggen

“De gangbare definitie van beleggen is ‘een vorm van investeren waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd, met als doel om in de toekomst een financieel voordeel te behalen’. Welk voordeel nagestreefd wordt, verschilt per belegger. Voor de een is het doel het in stand houden van vermogen: dat betekent dat het rendement de inflatie, de kosten van het beleggen, de fiscale afrekening en eventuele onttrekkingen moet dekken. De ander heeft als doelstelling om zijn vermogen te zien groeien. Steeds vaker wordt daar een duurzame doelstelling aan toegevoegd: de belegger verwacht niet alleen een financieel rendement, maar verwacht ook dat zijn belegging ecologisch of maatschappelijk meetbaar rendeert. Dat wil zeggen: dat de belegging een positieve verandering teweeg brengt die objectief vast te stellen is. De markt is daarin ondertussen zo volwassen dat dit ‘extra rendement’ niet ten koste gaat van het financiële rendement. Sterker nog: er zijn in de coronacrisis voorbeelden te over waarin duurzame beleggingen het beter deden dan meer traditionele beleggingen,” aldus Tijs.

Duurzaam beleggen in vastgoed

“Op hoofdlijnen kun je duurzaamheid aan vastgoedbeleggingen in drie trappen toevoegen. De meest basale is uitsluiten wat je als belegger niet meer acceptabel vindt, bijvoorbeeld een pand dat niet voldoende geïsoleerd is. Op de tweede trede bevindt zich het ‘best in class’ kiezen. Bijvoorbeeld door, bij de aankoop van bedrijfshallen voor verhuur, die hallen te kiezen binnen het beschikbare aanbod met de kleinste ‘CO2 footprint’ en de beste isolatiewaarden. De derde trede is bewust een positieve keuze maken, waarin je volledig uit gaat van je eigen strategie. Een sprekend voorbeeld uit mijn praktijk is bijvoorbeeld het verkopen van een portefeuille Amsterdamse woningen. De familie die het betrof, vond het niet langer wenselijk om als belegger de vraag in de Amsterdamse woningmarkt op te stuwen, misschien wel ten koste van lokale eindgebruikers. Met de opbrengst van de verkoop is er in het oosten des lands nieuwbouw gepleegd, in het segment net boven sociale woning verhuur. Dit nadat marktonderzoek had uitgewezen dat in die regio juist in dat segment veel te weinig nieuw gebouwd werd. Door juist in dat segment – overigens ook bewust volledig energieneutraal – te bouwen, wordt de doorstroom in de lokale woningmarkt verbeterd en snijdt het mes dus aan meerdere kanten.”

Tijs Wentink van Bewust Familie & Vermogen
Over Bewust Familie & Vermogen

 Met Bewust Familie & Vermogen ondersteunt Tijs Wentink ondernemende en vermogende families. Als onafhankelijk adviseur en klankbord helpt hij hen met financiële en (fiscaal)juridische vermogensvraagstukken rondom bezit en familie. De rode draad in dat proces is het maken van ‘bewuste’ keuzes, duurzaamheid is daar vaak een onderdeel van.

Bewust,

www.bewustfamilievermogen.nl

 bewust logo

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!