RICS: 

het professionele en morele kompas van de vastgoedwereld

Drs. Jacqueline Van der Stelt MRE FRICS is op persoonlijke titel lid van RICS. “Veel van onze klanten stellen vragen over mijn FRICS titel, misschien is het tijd om hier eens wat meer over te vertellen”, geeft Jacqueline aan. Voor Jacqueline is de titel namelijk een blijk van integer en transparant handelen. Haar titel is het bewijs dat zij zakendoet volgens de ethische standaarden van de RICS. Maar wat is RICS precies en wat heeft u daar als relatie van VANDERSTELT aan?

Jacqueline van der Stelt

RICS staat voor Royal Institution of Chartered Surveyors. RICS is in 1868 opgericht in Engeland en in 1881 kreeg de organisatie een koninklijk handvest dat RICS verplicht op te komen voor het publieke belang. ‘RICS bevordert en handhaaft de hoogste professionele kwalificaties en standaarden in de ontwikkeling en het beheer van grond, vastgoed, bouw en infrastructuur’, lezen we op de website. Maar wat houdt dat precies in? We vroegen het aan Sander Scheurwater en Iwan van Bilsen van RICS. “RICS is een onafhankelijke, zelfregulerende organisatie die de branchestandaarden hooghoudt”, licht Iwan toe. “Alle leden werken volgens dezelfde standaarden (zie kader). Door strikte regels op te stellen waar alle leden zich aan houden, is de klant of consument beschermd en verzekerd van kwaliteit.” Als u een adviseur of vastgoedprofessional inschakelt met een RICS-titel, weet u dus dat uw adviseur zijn of haar uiterste best doet om een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden en integer en respectvol te handelen.

De vijf ethische standaarden van de RICS:

  • Handel met integriteit.
  • Bied altijd een hoge kwaliteit van dienstverlening.
  • Handel op een wijze die het vertrouwen in het beroep bevordert.
  • Behandel anderen met respect.
  • Neem verantwoordelijkheid.

Gegarandeerde professionaliteit

Inmiddels is RICS uitgegroeid tot een organisatie met wereldwijd meer dan 134.000 leden. Allemaal professionals in de hele levenscyclus van de bebouwde omgeving; van projectontwikkelaars, planeconomen en rentmeesters, tot bouwkostendeskundigen, asset managers, taxateurs en makelaars. De aangesloten leden willen graag lid zijn en blijven om meerdere redenen. Ten eerste kunnen klanten en relaties zo zien dat ze met een integere professional te maken hebben, ten tweede daagt het RICS-lidmaatschap de professional uit om continu te blijven werken aan de eigen kwaliteit en persoonlijke & professionele ontwikkeling. Sander: “Leden moeten hun titel jaarlijks verlengen en steeds weer aantonen dat ze voldoen aan de eisen, onder andere op het gebied van bijscholing. De titel geeft dus aan dat iemand kennis heeft en continu opgeleid wordt. Daarnaast weet je als klant dat het gedrag gereguleerd is. Kiezen voor een RICS-lid betekent dus kiezen voor zekerheid en professionaliteit, gebaseerd op standaarden en zelfregulering.”

 

VANDERSTELT - Publicaties - Kompas
Fellow leden als neusje van de zalm

Om lid te worden van RICS moeten professionals een toelatingstraject afleggen. Daarbij hoort een assessment op ‘professional competence’, een mondeling examen over de RICS kennis- en gedragsstandaarden, en er moeten casestudies ingediend worden. RICS-leden zijn er in verschillende kwalificaties: associates (AssocRICS), members (MRICS) en fellows (FRICS). De kwalificatie zegt wat over de standing en ervaring van het lid. Net afgestudeerde professionals starten als associate, daarna word je member en tot slot kun je fellow worden. In totaal zijn er in Nederland 1086 leden en kandidaten. Daarvan zijn er slechts 44 fellow (FRICS), wereldwijd is nog geen 10% van de RICS-leden fellow. Sander: “De titel FRICS laat zien dat je een ervaren professional bent, met veel actuele kennis en een bewezen ethische manier van handelen.” Toen Jacqueline vanwege haar rol als vastgoed-expert, haar senioriteit en haar jarenlange vastgoed-ervaring gevraagd werd om fellow te worden, zei ze dan ook volmondig ‘Ja’.

 

Ethische principes

Jacqueline Van der Stelt is een trots en actief lid van RICS. “De afgelopen jaren zijn er te veel slechte voorbeelden geweest van de vastgoedwereld die het soms niet zo nauw nam met haar moraliteit. Hier distantiëren wij ons nadrukkelijk van. Reden voor mij om actief lid te zijn van een organisatie die integriteit en professionaliteit actief stimuleert. De ethische principes van RICS staan voor wie in ben. Ze sluiten aan bij mijn opvoeding en mijn eigen normen en waarden. Zoals ik met mensen in het algemeen omga, ga ik ook met mijn relaties om. De vastgoedwereld is niet altijd even transparant. Mijn klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat ik integer omga met gevoelige informatie en hun kapitaal. Het is altijd lastig om van jezelf te zeggen dat je integer bent, maar leg gerust je oor te luister in de markt. VANDERSTELT werd recent door een van onze trouwe relaties benoemd als ‘de witte raaf in vastgoedland’ en daar ben ik trots op.”

Wij heten Ambassadeurs & Gastauteurs graag welkom!

 Helpt u ons met het delen van kennis?

Bij VANDERSTELT zijn wij verbinders pur sang. Graag stellen wij ons Magazine/Platform selectief open voor Partners & Ambassadeurs die een interessante bijdrage willen leveren door het schrijven van een artikel. Uiteraard moet het onderwerp wel actueel zijn en gerelateerd aan de dynamische wereld van het vastgoed-familievermogen.

Helpt u ons verbinden? 

Bent u ook expert en heeft u de behoefte om onze lezers interessante informatie aan te reiken? Dan horen wij graag van u. Aan de hand van uw suggestie bekijken we samen de (on-)mogelijkheden.  Waar nodig zullen wij een selectie moeten maken. U kunt uw idee of suggestie mailen naar info@vanderstelt.com.

We kijken uit naar uw inspiratie.

 

Mogen wij u ook begeleiden?

Benieuwd waar we voor u het optimum vinden in het aan- of verkopen van vastgoed met onze onderscheidende aanpak? Wij komen graag met u in contact!

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!