VANDERSTELT - Publicaties - Investeringsboutique

 

 VANDERSTELT is een vastgoedinvesteringsboutique toegewijd aan het familievermogen met focus op vastgoedbeleggingen. Door deze focus is VANDERSTELT de onderscheidende speler voor veel vermogende families en family offices. 

We krijgen vaak vragen vanuit de markt over onze branchefocus en werkwijze. Waarom focust VANDERSTELT zich met name op het familievermogen? Waarom richten wij ons op landelijke vastgoedbeleggingen? En hoe zorgen wij ervoor dat we keer op keer successen behalen? Om deze vragen te beantwoorden gaan we terug naar de bron; Jacqueline van der Stelt. 

Onze branchefocus

Vastgoedbeleggingen van €2,5 tot €25 miljoen

Vastgoed is een aantrekkelijke belegging voor veel investeerders; particuliere beleggers, vermogende families, fondsen, institutionele beleggers en buitenlandse investeerders. Vastgoed is daarnaast behoorlijk kapitaalintensief. Onze ervaring leert dat beleggingen onder de €2,5 miljoen zich op een ruime doelgroep van kopers kunnen verheugen. Deze beleggingen zijn veelal lokaal georiënteerd. De competitie tussen kopers in dit segment is groot en er zijn veel regionale makelaars die in deze begeleiding en advisering voorzien. 

De hele grote beleggingsvolumes van meer dan €25 miljoen staan met name in de belangstelling van institutionele beleggers en internationale investeerders. Zij werken met een extern team aan adviseurs en hebben om die reden een minimale schaalomvang nodig om hun transactiekosten te verdisconteren en moeten daarnaast veel geld alloceren in vastgoed. 

We merken dat we voor vermogende Nederlandse families met name binnen de transactie categorie van €2,5 tot €25 miljoen een ‘sweet spot’ te pakken hebben. ‘Deze categorie is vaak te groot voor het binnenland en te klein voor het buitenland’, aldus Jacqueline. 

Onder andere om die reden heeft Jacqueline voor dit segment gekozen. Door haar deskundige en integere aanpak, jarenlange ervaring en grote hoeveelheid kennis kan zij deze beleggingen goed plaatsen binnen haar exclusieve familienetwerk. 

 

 “Een vastgoedinvesteringsboutique toegewijd aan het familievermogen? Dat bestond in 2014 in Nederland nog niet. Een onafhankelijke beleggingsexpert met een persoonlijke en discrete klantbenadering en een lange termijn horizon voor families, daar was behoefte aan in de markt. Ik beschikte over de opleiding, de kennis, de ervaring, het trackrecord en het netwerk om een dergelijk vastgoedinvesteringsboutique succesvol op te zetten. Ik wilde daarnaast weer dagelijks aan de slag kunnen met mijn drie kerntalenten; mensen, vastgoed en financiële middelen; het voelde als de logische volgende carrièrestap… ”, aldus Jacqueline. “We krijgen nog iedere dag bevestigd dat we als onafhankelijke vastgoedbeleggingsexpert families, family offices en hun adviseurs in een grote behoefte aan product én kennis voorzien.” 

Regionale én landelijke vastgoedbeleggingen 

Cliënten hebben vaak een voorkeur voor lokale beleggingen; vaak zo’n dertig kilometer vanaf hun eigen stad of dorp. Dit voelt lekker vertrouwd en dichtbij. VANDERSTELT weet als geen ander welke lokale beleggingen er te koop zijn/komen, maar sommige vermogens zijn zo groot dat ervoor gekozen wordt om deze landelijk te beleggen. Zo is er een grotere spreiding haalbaar, waardoor de diverse risico’s kleiner wordt en er een betere allocatie van vermogen bereikt kan worden. Onze focus ligt dan ook voor sommige families lokaal of regionaal, en voor anderen landelijk. Dankzij de expertise en het netwerk van Jacqueline en haar team groeide VANDERSTELT uit tot een landelijke vastgoedbeleggingsexpert. 

Discretie; de basis voor het familievermogen 

Tijdens haar jarenlange werkzaamheden als directeur/MT lid van ING Real Estate Finance heeft Jacqueline vertrouwensrelaties met veel vermogende families opgebouwd. “Ik begrijp hun denkwereld en spreek hun taal.” Veel vermogende families hebben er veel voor over om hun vermogen te beschermen en niet te etaleren. Zij

VANDERSTELT - Transacties & Trackrecord - kaart

doen moeite om in de anonimiteit te opereren en leggen hun vermogen uiteraard niet zomaar in iemands handen. Als belegger of investeerder moeten zij hun adviseur en sparringpartner blindelings kunnen vertrouwen. 

VANDERSTELT begrijpt en respecteert dat. Transacties worden niet gepubliceerd en kostbare vastgoedinformatie wordt nooit ondoordacht verspreid. “Wij zijn bescheiden in onze uitingen, maar zeer effectief in onze daden.” 

Door Jacqueline haar ervaring als bankier is zij gewend om zeer discreet met informatie en het vertrouwen van haar cliënten om te gaan. Jacqueline: “Vertrouwelijkheid en discretie zijn onze kernwaarden. Als trusted advisor van veel families geldt: ‘Spreken is zilver, zwijgen is goud’.” 

Jacqueline is op persoonlijke titel actief lid en Fellow van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). Dit is een internationale ledenorganisatie van vastgoedprofessionals die op een integere manier aan een stabiele en betrouwbare vastgoedsector werkt.  VANDERSTELT - Rics

Onze werkwijze

Ons uitzonderlijke DNA

Een werkende oplossing voor een belegging vergt een succesvolle verbinding tussen mensen, financiën en vastgoed. Dankzij onze unieke werkwijze realiseert VANDERSTELT keer op keer succesvolle transacties. 

Bij VANDERSTELT hebben we niet slechts aandacht voor de investeringsvraag maar ook oprechte aandacht voor de gesprekspartner; de mens achter de vraag. 

Het kaf van het koren scheiden 

Namens onze families zijn we bij de bron heel gericht op zoek naar het meest interessante beleggingsvastgoed. Daarnaast krijgen we vanuit ons netwerk van families en vastgoedadviseurs ook veel ’off market’ vastgoed aangeboden. 

Allereerst doorgronden we doormiddel van een quickscan snel welke dossiers echt interessant zijn voor onze investeerders en welke helaas niet beschikken over de juiste risico versus rendement verhouding. De profielen van onze investeerders zijn immers divers: 

  • Een deel van onze doelgroep is veelal op zoek naar vastgoedbeleggingen ‘zonder gedoe’. Dus: stabiele en voorspelbare cashflows, een onderhoudssituatie die op orde is, niet te beheersintensief etc. 
  • Maar een ander deel van onze achterban vindt dit juist weer ‘saai ‘en wil door het nemen van risico en het leveren van toegevoegde waarde een waarde sprong gaan realiseren. 

Het is onze taak om goed te luisteren naar de strategie en de wens van de klant, en deze te vertalen in het juiste type bijbehorende beleggingsproduct. Wij verleiden klanten dan ook niet door lukraak allerlei beleggingen voor te dragen, maar gaan heel gericht eerst het 

VANDERSTELT - Publicaties - Investeringsboutique

‘kaf van het koren’ scheiden. We onderhouden immers een lange termijn relatie; de belangen van de investeerder en een gezonde portefeuille-opbouw staan daarom altijd voorop. Alleen tevreden relaties komen terug en introduceren ons in hun eigen netwerk. 

Naast de klantbehoefte kijken we dan ook naar tal van elementen die het risicoprofiel bepalen. Een hoger risico is zeker niet negatief, mits dit maar gedragen/gemanaged kan worden door de investeerder én dit bovendien vertaald wordt in een bijbehorende prijs. Kortom: de gezonde risico versus rendement verhouding is van betekenis en bepaalt of de belegging passend is in het investeringsprofiel van de klant. 

 

Aangeboden belegging worden door VANDERSTELT voorzien van een complete en scherpe analyse waarin alle elementen tegen elkaar worden afgezet, zo komen Jacqueline en haar team tot een sterk onderbouwd oordeel en advies voor hun cliënt. Gelet op de diversiteit van de investeringsprofielen is het iedere keer weer een uitdaging om voor de desbetreffende cliënt de juiste vertaalslag te maken naar een bijpassend, goed renderend en waardevast beleggingsproduct.

 

Risico versus rendement

Jacqueline haar vele kennis en jarenlange ervaring hebben haar een instinct doen ontwikkelen voor interessante beleggingen met een aantrekkelijke verhouding tussen risico en rendement. “Bij ING Real Estate Finace had ik een vastgoedleningsportefeuille onder mijn hoede van 2,5 miljard. Deze bestond primair uit particuliere beleggers en vermogende families. In deze functie heb ik geleerd om snel een casus te doorgronden op de verhouding tussen risico en rendement, en de aanwezige risico’s te kwantificeren, dan wel te mitigeren.”

Met haar team calculeert Jacqueline tijdens de voorafgaande analyse van een aangeboden belegging welke risico’s aanwezig zijn en in welke mate. “Ik ben gewend om in risico’s te denken en deze te benoemen vanuit een ondernemend perspectief. Een risico kan ook een kans inhouden, mits dit risico gedragen kan worden in een plan B en vertaald is in de prijs.”, aldus Jacqueline.

 

Lange termijn horizon

Het leuke aan de makelaardij is de omgang met mensen en op het juiste moment de juiste verbinding tussen hen te leggen. Maar Jacqueline merkt dat haar interesse voor de persoon verder gaat dan alleen de eenmalige transactie. Ze is gewend om te werken vanuit de relatie: een lange termijn belang met als basis vertrouwen, respect en het creëren van toegevoegde waarde.

Het creëren van toegevoegde waarde kan VANDERSTELT als geen ander door haar brede scope. Eén van onze relaties omschreef dit als volgt: “Naast een hele prettige beleggingsmakelaar is VANDERSTELT ook met name een beleggingsexpert, waarbij ik altijd kan en mag aankloppen voor het sparren over de structurering, de fiscaliteit en de diversificatie in de portefeuille, de financiering, de plaats van vastgoed binnen het familievermogen en de strategie. Jacqueline is op tal van vlakken een integere en wijze sparringpartner die 80% van de materie beheerst, en voor de laatste 20% haar cliënten tijdig doorverwijst naar een expert die zij vervolgens ook nog weet uit te dagen tot het maximale resultaat.”

De focus ligt bij VANDERSTELT juist op de lange termijn horizon en gaat veel breder én diepgaander dan alleen de transactiepraktijk. Ook na de aankoop- en verkooptransacties gaat VANDERSTELT door met dienstverlening en adviezen voor haar cliënten door het organiseren van o.a.: beheer, assetmanagement en bancaire financiering. Vandaar onze bijzondere naam: VANDERSTELT, Real Estate Investment Partner.

VANDERSTELT - Publicaties - Investeringsboutique
VANDERSTELT - Publicaties - Investeringsboutique

Snelheid en communicatie 

Bij VANDERSTELT staan we nooit stil. Wij zijn altijd op de hoogte van de laatste transactie-ontwikkelingen van de diverse markten. Snelheid is bij beleggen een belangrijk wapen, VANDERSTELT houdt dan ook van duidelijke en korte communicatielijnen. Jacqueline reageert daadkrachtig, snel en kundig op ontwikkelingen. 

Off market beleggingen 

Als trusted advisor voor Nederlandse vermogende families en (inter)nationale institutionele investeerders heeft Jacqueline een sterke voorkeur voor off market vastgoedbellegginstransacties. Deze hebben een grote slagingskans en zijn geen winkeldochters die heel de markt over zijn gegaan en waar iedereen voor heeft bedankt. In een krapper wordende markt vormen off market transacties steeds meer een uitdaging, maar door ons exclusieve netwerk van collega-vastgoedadviseurs en onze directe toegang tot veel eigenaren en ontwikkelaars van vastgoed, slagen we hier nog steeds in. 

Natuurlijk kent VANDERSTELT alle reguliere spelers en investeerders in de markt. Wij doen dan ook graag én regelmatig transacties met andere marktspelers zoals fondsen en institutionele beleggers. Zoals we eerder al stelden: ‘voor ieder type vastgoed, is een ultieme koper te vinden’. Fondsen, institutionele investeerders, buitenlandse investeerders en kleinere particuliere beleggers zijn allen zeer serieuze spelers. Gezamenlijk met vermogende families vormen zij het vraag en aanbodspel op de vastgoedmarkt. 

Investeerders en bancaire financiering 

We weten als geen ander dat het financieren van vastgoed een vak apart is. Voor veel vastgoedsegmenten zijn de bancaire financieringsmogelijkheden beperkt of zelfs afwezig. Deze ‘financierings-filter’ passen we daarom grondig toe in onze praktijk bij de selectie van kopers. Zonder de mogelijkheid van bancaire financiering moeten we op zoek naar een investeerder die kan afnemen met 100% eigen geld (equity). VANDERSTELT is dan ook selectief in het benaderen van de meest interessante investeerders. In de praktijk werken we vaak ‘zonder financieringsvoorbehoud’. Daar treden we op voor vermogende en liquide investeerders, die kopen met 100% eigen geld, dan wel de bancaire financiering achteraf pas regelen. In een krappe markt, geeft dit voor verkopers de voordelen van snelheid en dealzekerheid. 

Het behoeft geen betoog dat een gezonde mate van leverage van grote invloed is op het te realiseren rendement bij vastgoedbeleggingen. Mocht er toch behoefte zijn aan vreemd vermogen; dan gaan we dit vaak na de aankoop in rust optimaal faciliteren voor onze cliënt. VANDERSTELT kent als geen ander de toegangswegen tot de ontbrekende bancaire financieringen. 

VANDERSTELT - Publicaties - Investeringsboutique

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!