Familiebedrijven zijn een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie. Volgens het CBS telde Nederland begin 2018 bijna 273.000 familiebedrijven en faciliteren familiebedrijven 29% van alle banen in Nederland. Door velen worden familiebedrijven dan ook terecht de hoeksteen van de economie genoemd. FBNed is in 1999 als belangenvereniging opgericht voor en door familiebedrijven. Jacqueline sprak met directeur Albert Jan Thomassen over hoe FBNed ondernemende families bijstaat. Bijvoorbeeld met een actieve, en zoals het nu lijkt succesvolle, lobby voor het behoud van de BOR.

 

“FBNed heeft op dit moment ruim 240 families die lid zijn. Je mag lid worden als je eigenaar bent van een familiebedrijf en zeggenschap hebt. Je moet actief zijn in het bestuur van de onderneming en een solide intentie hebben om het bedrijf over te dragen aan de volgende generatie”, vertelt Albert Jan. “Ik heb onder mijn relaties ook veel familiebedrijven”, geeft Jacqueline aan. “Vastgoed is kapitaalintensief maar niet zo arbeidsintensief. Deze bedrijven hebben dus niet per definitie veel werknemers. Kunnen dit soort families ook lid worden bij FBNed? “Ja hoor,” geeft Albert Jan aan. “Er zijn geen omzet- en/of FTE eisen aan het familiebedrijf. Grote of kleine familiebedrijven hebben dezelfde vraagstukken. Zij denken allemaal na over loslaten, opvolging, governance en het betrekken van de volgende generatie bij de bedrijfsvoering. Wij zijn geen commercieel netwerk. Onze activiteiten zijn erop gericht om een beter familiebedrijf te worden.”

 

VANDERSTELT - Publicaties - FBNed Albert Jan Thomassen

Verbinden, leren en beïnvloeden

FBNed ondersteunt families met activiteiten die zijn verdeeld in drie pijlers. De eerste pijler is verbinden. Albert Jan: “Dat doen we door familiebedrijfsbezoeken, rondetafelgesprekken, 1 op 1 matching, next generation meetings, etc. Onze Ledenservice is een vraagbaak voor leden, waarmee wij contact leggen tussen families die elkaar kunnen helpen met een bepaald vraagstuk.” De tweede component is: leren. “Daarvoor hebben we een eigen FBNed academie, gericht op ervarend leren en kennis delen. We hebben verschillende kleinschalige programma’s zoals een leiderschapsprogramma voor opvolgers, een programma het familiestatuut, een masterclass voor toekomstige aandeelhouders en forumgroepen met mensen die eenzelfde rol vervullen in of rond het familiebedrijf. Dit zorgt voor waardevolle meetings en levenslange relaties.” De derde pijler is: beïnvloeden. Hieronder vallen thema’s rondom Public Affairs en Public Relations. Alle activiteiten zijn er opgericht om het ondernemersklimaat van familiebedrijven te verbeteren.

De BOR blijft een hot topic

Jacqueline: “inmiddels heeft het coalitieakkoord meer duidelijk gemaakt over de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR); een hot topic binnen familiebedrijven. Wat denken jullie hiervan?” Albert Jan: “wij zijn blij dat de coalitie het belang van familiebedrijven en de BOR erkent. Vanuit FBNed hebben we bijna twee jaar lang hard getrokken aan het behoud van deze regeling. Gelukkig heeft de coalitie de handschoen opgepakt. In het coalitieakkoord staat nu dat de continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Dit biedt ons de gelegenheid om volgend jaar met het nieuwe kabinet te werken aan het oplossen van knelpunten, wanneer ook de resultaten van de BOR-evaluatie bekend zijn.”

 

VANDERSTELT - Publicaties - FBNed Quote

UBO-register

Jacqueline: “Ook het UBO-register is een onderwerp dat erg leeft bij vastgoedfamilies, hoe staan jullie hierin?” Albert Jan: “Er is een Europese richtlijn, aangenomen door het Europees parlement. De Nederlandse regering moet dit wel uitvoeren. Gelukkig is er wel gekozen voor een minimale variant. Waar de privacy beschermd kan worden, is dat gebeurd, maar wij vinden het toch nog steeds een schending van de privacy. Het is een disproportionele maatregel. Er loopt nog een zaak bij het Europese Hof van Justitie. Volgende zomer wordt de uitspraak hierover pas verwacht. Om het doel (fraude en criminaliteitsbestrijding) te bereiken, is deze maatregel niet nodig. Het is de vraag of de rechter dat ook vindt.”

 

Grote betrokkenheid

Jacqueline: “Welke thema’s, naast opvolging, spelen er op dit moment binnen Nederlandse familiebedrijven? Albert Jan: “Dat is bijvoorbeeld duurzaamheid, digitalisering, innovatie, werkgeverschap en de maatschappelijke rol van het bedrijf. Familiebedrijven zijn van nature duurzaam, want ze zijn gericht op continuïteit en het overdragen aan de volgende generatie. Duurzaamheid ligt niet alleen op het vlak van energie en klimaat, maar ook op het gebied van werkgeverschap en educatie. Zo zien we bij familiebedrijven regelmatig dat er bijvoorbeeld studiefondsen zijn voor kinderen van werknemers. Familiebedrijven gaan voor de lange termijnrelatie. In de coronacrisis profiteren ze daarvan met betrekking tot de schaarste van materiaal en personeel. Deze bedrijven hebben vaak al generaties lang dezelfde leveranciers en daardoor hebben ze een streepje voor. Ook zien we dat de familiebedrijven bijvoorbeeld onderling personeel uitlenen.”

 

VANDERSTELT - Publicaties - FBNed
VANDERSTELT - Publicaties - FBNed - Quote

Over FBNed

FBNed is hét inspirerend netwerk voor families die eigenaar zijn van een familiebedrijf. Wij helpen hen in hun ontwikkeling om een nog sterker familiebedrijf te worden. Daarnaast promoten we de maatschappelijke rol van familiebedrijven en zetten we ons in voor een goed familiebedrijvenklimaat in Nederland. FBNed biedt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, inzichten en ideeën op te doen over belangrijke uitdagingen zoals opvolging, governance, leiderschap, eigendomstrategie en de gevoeligheden tussen familie en bedrijf. Kenmerkend voor de activiteiten van FBNed is dat leden elkaar in een vertrouwelijke en openhartige sfeer ontmoeten en van elkaar leren. www.fbned.nl

 

VANDERSTELT - Publicaties - FBNed Logo

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!