Namens een particuliere belegger kocht VANDERSTELT een verhuurde winkel-portefeuille met meerdere panden/huurders aan van ca 7 mln, welke was verspreid over een drietal aansprekende plaatsen in o.a. de Randstad en Apeldoorn.