Private Equity heeft de laatste decennia een grote groei doorgemaakt. Bastiaan van Slobbe en Jaap Vriesendorp van Marktlink Capital zijn, net als wij, nauw verweven met de DGA en het familievermogen van de DGA. Waar mogelijk proberen we elkaars achterban te voorzien van interessante beleggingen op het vlak van Private Equity, omdat dit aansluit bij het ondernemende karakter van deze families en een mooie aanvulling kan vormen op de meer traditionele asset classes zoals aandelen en obligaties. Maar wat houdt Private Equity nou precies in? Bastiaan en Jaap leggen het uit.  

Wat is Private Equity?

Private Equity is simpelweg investeren in bedrijven buiten de beurs om. De meeste bedrijven in Nederland zijn in handen van ondernemers, een klein deel is in de handen van het publiek – de beurs – en een groeiend aantal bedrijven is in handen van Private Equity-partijen. Dit wekt de interesse van investeerders, maar wat doen Private Equity-partijen nu precies?

Hoe het doorgaans werkt, is dat Private Equity-huizen een fonds opzetten door geld op te halen van grote investeerders, zoals pensioenfondsen en vermogende families. Met deze ‘zak geld’ gaan ze vervolgens de markt op om belangen in bedrijven te nemen. De fondsen hebben een bepaalde looptijd. Aan het einde van de looptijd worden de bedrijven weer verkocht en keert het fonds naar rato van de inleg de opbrengsten van het fonds uit.

Private Equity huizen trachten na aankoop zoveel mogelijk waarde toe te voegen aan de onderneming waarin zij belangen hebben genomen. Dit kan op allerlei manieren gebeuren. De simpelste manier is om de business van het bedrijf natuurlijk te laten groeien, door de processen van het bedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld door automatisering van processen of door nieuwe markten aan te boren. De tweede manier is door het bedrijf te vergroten door er andere gelijksoortige of aanvullende bedrijven op te klikken: dit proces staat bekend als ‘Buy & Build’. Ook kan een Private Equity-partij extra schuld aantrekken om het bedrijf over te nemen en te laten groeien – dit noemen we leverage.

VANDERSTELT - Publicatie - Private Equity - Quote

Hoe groot is de Private Equity markt?

Private Equity-fondsen heb je in allerlei soorten en maten. Van kleine fondsen die zich zeer specifiek op het midden- en kleinbedrijf richten (en dan ook nog eens in een specifieke sector) tot grote generalisten die miljardenfondsen beheren en die wereldwijd speuren naar geschikte bedrijven.

 

Waarom is het interessant in deze markt te investeren?

In de afgelopen decennia heeft Private Equity zich als investeringscategorie bewezen. Talloze onderzoeken tonen aan dat de gemiddelde rendementen ruim boven de beurs liggen, al meer dan 20 jaar op rij. De mediaan van het netto rendement (IRR) van PE fondsen die zijn opgehaald tussen 2009 en 2019 was circa 20% per jaar (bron: McKinsey Global private market review 2023).

Is dit een goed moment om in te stappen?

Ondanks de huidige onrust in de financiële markten, met opgelopen inflatie en rentestanden, lijkt het moment om in te stappen gunstig. Instappen tijdens of vlak na voorgaande economische correcties bleek in het verleden (bijvoorbeeld rondom de Global Financial Crisis) een relatief gunstig moment met goede rendementen. Dit komt onder andere door de gedaalde waarderingen van bedrijven en lagere concurrentie van strategische kopers. Wel wordt het extra belangrijk te kiezen voor fondsen die niet excessief gebruik maken van vreemd vermogen en juist een actief betrokken rol spelen bij de bedrijven die ze overnemen om groei te realiseren.

VANDERSTELT - Publicaties - Private Equity - Quote
VANDERSTELT - Publicaties - Private Equity - Afbeelding

Hoe kan een particulier of familie in Private Equity investeren?

Toch is het niet makkelijk om als individuele investeerder of familie hieraan mee te doen, omdat toegang krijgen tot de betere en grotere fondsen erg lastig is. Alleen al omdat de instapdrempel, van vaak 10 of 20 miljoen euro, te hoog is. Ook hebben nieuwe investeerders vaak scherpe concurrentie van bestaande investeerders, die begrijpelijkerwijs voorrang krijgen als nieuwe fondsen van hetzelfde Private Equity huis worden geopend. Daarnaast is het voor particulieren lastig te kiezen. In Nederland alleen al heb je circa 200 fondsen die actief op zoek zijn naar investeringen. Het ene fonds is echter het andere niet. En de juiste fondsen uitzoeken, zeker nu het aantal Private Equity fondsen significant groeit, blijft vakwerk.  Gelukkig komen er nu eindelijk oplossingen op de markt die dit wel mogelijk maken. Nieuwe aanbieders bieden twee oplossingen, zogenaamde “Feeder Funds” en Fund-of-Funds”. Bij de eerste wordt geïnvesteerd in één Private Equity fonds, bij een Fund-of-Funds in meerdere fondsen, zodat extra spreiding ontstaat.

Wat zijn de 5 voor- en nadelen van investeren in Private Equity?

Voordelen:

  1. De verwachte rendementen liggen boven de rendementen die op een reguliere effectenbeurs behaald kunnen worden.
  2. Spreiding van risico’s: door meer differentiatie kan een betere rendement/risico verhouding in de portefeuille ontstaan. Daarnaast zijn sommige specifieke investeringen niet via de beurs aan te kopen.
  3. Herkenbaarheid: toegang tot bekende sterk presterende MKB+ bedrijven versus grote buitenlandse multinationals.
  4. Omdat er geen dagelijkse prijs wordt opgemaakt, verlaagt het de bewegelijkheid van de portefeuille. Dit zorgt voor rust.
  5. Doordat er gefaseerd kapitaal wordt opgevraagd en uitgekeerd, is de investeerder minder afhankelijk van timing van de markt.
VANDERSTELT - Publicaties - Private Equity - Quote

Nadelen:

  1. Geen beursgenoteerd instrument en daarmee is er geen of slechts beperkte liquiditeit. Fondsen hebben een lange looptijd waarin bedrijven gekocht, verbeterd en verkocht dienen te worden. Opbrengsten voor beleggers vinden met name plaats door aangekochte bedrijven weer te verkopen, wat doorgaans vanaf jaar 3 al plaatsvindt. De grootste waardegroei van aangekochte bedrijven komt meestal echter pas na enkele jaren, bijvoorbeeld door het doen van kleinere additionele overnames of door nieuwe markten te betreden.
  2. De minimale instap is stevig, waarbij er doorgaans een toezegging van minimaal EUR 250.000 wordt gevraagd.
  3. Kosten zijn stevig, doordat zowel de Private Equity fondsen als de tussenpartij kosten in rekening brengen. Een deel hiervan is echter alleen betaalbaar als een bepaald minimum rendement is behaald (vaak 8% per jaar).
  4. Gefaseerd inleggen: een investeerder maakt niet op dag 1 de inleg over, maar doet een toezegging van een bepaald bedrag. Dit komt omdat Private Equity fondsen een portefeuille met bedrijven in een aantal jaar willen acquireren en daardoor pas bij aankoop van bedrijven het kapitaal voor die aankoop opvragen (via capital calls). Dit betekent in de praktijk dat een investeerder in een fonds er verstandig aan doet met een cashplanning te werken en deze geregeld bij te sturen.
  5. Tijdelijk ongetrokken kapitaal: doordat het toegezegde kapitaal niet op dag 1 wordt afgeroepen, is het kapitaal tijdelijk nog niet aan het renderen. Om deze reden kan het verstandig zijn in overleg met een specialist te kijken naar aanvullende oplossingen om geld tijdelijk te investeren met een laag risico.

Conclusie: Voor wie is Private Equity geschikt?

Private Equity heeft de afgelopen jaren een hoog rendement opgeleverd. Toch is deze beleggingscategorie niet voor iedereen geschikt, met name gezien de beperkte liquiditeit en de langere looptijd. Private Equity investeringen vormen daarom veelal maar een beperkt percentage (5% – 20%) van het belegbare vermogen. Naarmate het vermogen groter is, en liquiditeit een minder belangrijke rol speelt, zal het percentage hoger kunnen zijn.

Private equity kan ook een uitstekende aanvulling zijn op een vastgoedportefeuille, onder andere omdat er maar een beperkte onderlinge correlatie bestaat. Investeren in bedrijven is immers behoorlijk anders dan investeren in ‘stenen’. Uiteindelijk kan een breder gespreide portefeuille juist het totale ‘risico versus rendement profiel’ fors verbeteren.

VANDERSTELT - Bastiaan van Slobbe en Jaap Vriesendorp Marktlink
VANDERSTELT - Publicaties - Private Equity - Quote

Over Marktlink Capital:

Een van de partijen die ondernemers en families actief begeleidt bij het inrichten van Private Equity portefeuilles is Marktlink Capital. Marktlink Capital is onderdeel van Marktlink, de grootste M&A-adviseur van Noordwest-Europa in het mkb+ segment. Marktlink doet met haar 200 medewerkers meer dan 150 M&A-transacties per jaar en beschikt daardoor over een waardevol ondernemers en Private Equity-netwerk. In totaal investeren er ruim 600 Nederlandse ondernemers via Marktlink Investment Partners. Gezamenlijk hebben zij voor meer dan 800 miljoen euro aan vermogen toegezegd. Na de zomer start het vierde Private Equity fund-of-funds en momenteel zijn er meerdere feeder fondsen geopend voor inschrijving.  

VANDERSTELT - Dirkzwager Logo

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!