N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht oftewel OMU is opgericht door de provincie Utrecht met als doel om oudere en leegstaande werklocaties te verbeteren, veranderen en verplaatsen. Door het (mede) risicodragend investeren, verlenen van financieringen en het inbrengen van kennis en netwerk, ondersteunt OMU initiatieven die een kwaliteitsimpuls geven aan de directe omgeving. Jacqueline sprak met directeur Drs. ing. Frank Hazeleger over de rol van OMU op de Utrechtse vastgoedmarkt.

Als eerste; waarom is OMU eigenlijk door de provincie Utrecht in het leven geroepen? Frank: “De provincie Utrecht constateerde dat het niet goed ging op bestaande werklocaties. Het is veel eenvoudiger, en bovendien goedkoper, om te bouwen op nieuwe kavels dan om te investeren op bestaande terreinen. Denk alleen maar aan bijvoorbeeld sloop- en saneringskosten. Dit werkt veroudering en verloedering van bestaande bedrijventerreinen verder in de hand. De provincie is van mening dat er beter gebruik wordt gemaakt van de bestaande bedrijventerreinen. OMU heeft als doel om verouderde disfunctionele werklocaties uit de markt te halen en daar nieuwe en duurzamere werklocaties (of andere functies) voor in de plaats te brengen.”

Selecteren op maatschappelijke meerwaarde

Bij de oprichting heeft OMU 15 miljoen euro van de provincie Utrecht ontvangen, waarvan na 10 jaar nog 13 miljoen beschikbaar is. Daarnaast heeft OMU recent een aanvullend budget van 30 miljoen voor de eerstkomende 4 jaar ontvangen.
 
Waarop wordt bij het investeren gestuurd, geselecteerd en gekozen, wil Jacqueline graag weten. Frank: “Er wordt geselecteerd en gekozen op basis van urgentie, oppervlakte, potentie en maatschappelijke meerwaarde. Denk daarbij aan de mate van intensivering, verduurzaming, werkgelegenheid, ruimtelijke kwaliteit, enzovoorts. De druk op de ruimte in deze regio is enorm en daarmee het aanbod zeer beperkt. Door onze contacten met gemeenten, ondernemers (verenigingen), vastgoedeigenaren, ontwikkelaars, enzovoorts, tasten we de markt af op zoek naar nieuwe kansen. Daarnaast gebruiken we de data in onze digitale kaart en rijden we letterlijk over terreinen om potentiële kansen te grijpen.”
VANDERSTELT - Publicaties - OMU - Quote

Werk maken van de ruimte

Wat zijn de paradepaardjes onder de gerealiseerde projecten van OMU? Frank: “We zijn met name trots op onze bijdrage aan de herontwikkeling van de voormalige Prodent-fabriek in Amersfoort, de herontwikkeling van onze bedrijfspanden naar woningbouw in Soesterberg en de kantorentransformaties in Rhijnhuizen (Nieuwegein).” Het motto van OMU is: ‘plaatsmaken voor een nieuwe economie’, wat houdt dit precies in? “Veel verouderde bedrijfs- of kantoorpanden voldoen niet meer aan de (economische) eisen van deze tijd”, legt Frank uit. “Denk aan vloerbelasting, indeling, energiebesparing, bouwhoogte, bestemming, enzovoorts. Door onze ingrepen kunnen er binnen deze locaties weer (economische) activiteiten plaatsvinden. Maar inmiddels ligt de nadruk van onze nieuwe middelen meer op de ruimtebehoefte en hebben we onze slogan aangepast naar ‘Maak werk van de Ruimte!’.

VANDERSTELT - Publicaties - OMU - Quote

Snijvlak tussen publiek en privaat

OMU pakt vooral projecten op die niet door markt worden opgepakt. Waarom pakt de private vastgoedmarkt die kansen of uitdagingen zelf niet? “Dit is veelal een gevolg van o.a. risico, rendement en looptijd. Private partijen hanteren rendementsdoelstellingen die veelal bij ontwikkeling van werk- naar werklocaties niet haalbaar zijn. OMU kan vanwege haar maatschappelijke doelstellingen daar andere afwegingen in maken. Op bedrijventerreinen zijn vaak ook relatief weinig marktpartijen actief. Daarnaast hebben eigenaar-gebruikers veelal niet de kennis en kunde in huis.” Die insteek geeft ook precies het DNA van OMU weer, aldus Frank. “OMU begeeft zicht het best op het snijvlak tussen publieke en private partijen, met de nadruk op het vastgoed op werklocaties.”

Samen optrekken

“Hoewel we na ruim 12 jaar zeker door de markt en gemeenten goed worden gevonden, blijft het uitdragen van onze boodschap aan betrokken partijen een belangrijk punt”, geeft Frank aan. “Zeker waar het eigenaar-gebruikers betreft die slecht eens in de zoveel tijd met een dergelijke vastgoedvraag (b.v. uitbreiding, verplaatsing, sloop-nieuwbouw) te maken krijgen. Het lastige is dat niet alle partijen van ons bestaan weten en er ook landelijk niet veel vergelijkbare voorbeelden zijn. Partijen weten dat je voor een financiering naar de bank gaat, maar niet dat dat, in sommige gevallen, ook naar OMU zou kunnen. Hierbij zijn wij zeker niet concurrerend, maar duidelijk aanvullend. Als de markt het zelf kan, moeten ze dat zeker doen. De vraag is echter of de markt altijd doet wat maatschappelijk het meeste gewenst is, maar dat is een andere vraag. Ik wil graag tegen de markt zeggen: zie ons niet als concurrent, maar als meedenker. Laten we samen de casus analyseren en laat alle (publieke en private) partijen doen waar ze goed in zijn. Dat levert de grootste meerwaarde op.”

VANDERSTELT - Publicaties - OMU
VANDERSTELT - Publicaties - OMU - Quote

Over OMU:

N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is in 2011 opgericht door de provincie Utrecht met als doel om bestaande werklocaties te herstructureren en te transformeren. Als investeerder, financier en intermediair pakt OMU leegstaande en verouderde kantoor- en bedrijfsruimte aan. Onder het motto ‘plaats maken voor de nieuwe economie’ werkt OMU aan duurzame bedrijventerreinen en een gezond vestigingsklimaat. Door het intensiveren van bestaande werklocaties zorgt men voor optimale benutting van de schaarse ruimte. Daarbij werkt OMU intensief samen met ondernemers, gemeenten en vastgoedpartijen. Samen met Paul Tankink en Ingeborg de Jong, is Jacqueline van der Stelt in april 2023 toegetreden tot de investeringscommissie van de OMU. Zij draagt het maatschappelijke initiatief van OMU dan ook een warm hart toe.

VANDERSTELT - OMU logo

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!