En vooral: doet u dat alleen of toch liever in samenspel?

In de vorige editie van het VANDERSTELT E-magazine kon u lezen over de vier seizoenen van het vastgoed: groeien, snoeien, rusten en oogsten. Wij zoomden in op de blijvende aandacht die nodig is voor de samenstelling van uw portefeuille om u te wapenen tegen alle veranderingen die op komst zijn. Op dit artikel (dat u hier terug kunt lezen) kregen we veel reacties. Want hoe doet u dat nou precies en moet u dat allemaal zelf in de gaten houden?

Na de uitgave van onze vorige E-magazine hebben de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt niet stilgestaan. Zo hebben de rentestijgingen zich verder doorgezet, waardoor het realiseren van een positieve hefboomwerking via financiering verder is bemoeilijkt. Daarnaast is Minister Hugo de Jonge recent met nadere invulling gekomen voor het reguleren van de middenhuur. Eindelijk duidelijkheid, maar wel met grote gevolgen. Deze nieuwe huur-spelregels hebben een grote impact op verhuur- en portefeuille-afweging. Ook de inflatie is nog niet beteugeld en blijft op ongekende hoogte staan. Het aanhouden van liquide middelen is hierdoor een serieuze afweging met een duidelijk prijskaartje (zie ons artikel “We kijken het nog even aan… het prijskaartje van inflatie op je spaargeld/vermogen”). Gelukkig merken veel vastgoedbeleggers het effect van de positieve inflatie-hedge die hun vastgoedbeleggingen biedt ten opzichte van andere beleggingscategorieën.

Wisseling van seizoen

De (vastgoed)wereld blijft dus in beweging. Veel ontwikkelingen die beleggers aan het nadenken zetten, maar die ook mogelijkheden bieden! In ons vorige magazine zijn wij ingegaan op de ‘four seasons’ van een vastgoedportefeuille: rusten, groeien, snoeien, oogsten. Met alle huidige ontwikkelingen vindt er voor veel beleggers een wisseling van seizoenen plaats. Door overheidsbeleid op het gebied van huurregulering, verduurzaming en hogere belastingdruk komt e.e.a. in een stroomversnelling. Daarnaast biedt iedere crisis ook weer kansen, Winston Churchill sprak ooit de beroemde woorden ‘never waste a good crisis…’

Laten we de ‘four seasons’ daarom nog even kort aanhalen en plaatsen tegen de hierboven genoemde bedreigingen en kansen:

    • Rusten: de meeste families kopen vastgoed met een lange termijn horizon. Naast een goede monitoring op onderhoud/duurzaamheid en huurderstevredenheid, is er ook niets mis mee om in een rustiger vaarwater terecht te gaan komen en een geïndexeerde cashflow te gaan genereren. Ook in rust behoeft de portefeuille aandacht, om daarna tot groei/bloei te kunnen gaan komen.
    • Groeien: in welke bestaande objecten moet er geïnvesteerd gaan worden en/of kan waarde toegevoegd worden, in welke vastgoedsegmenten liggen er kansen en moet de portefeuille uitgebreid worden? Hoe is het totale vastgoedvermogen gealloceerd en is, o.a. gelet op de enorme inflatie, deze verhouding nog actueel? Of zou een groter vastgoedaandeel een antwoord kunnen zijn op de totale vermogensdoelstelling van deze familie?
    • Snoeien: het pand is verkoopklaar en kan verkocht worden tegen het gewenste indirecte rendement of het pand is klaar voor de verhuuroptimalisatie. Soms is de oogst schraal en kan verlies-minimalisatie ook een strategie/afweging zijn.
    • Oogsten: welke delen van de portefeuille zouden voor dispositie in aanmerking gaan komen? Om welke redenen: te beheersintensief, te veel huurdersrisico, de locatie, de onderhoudssituatie, het marktsegment of is het pand juist verkoopklaar en kan er een mooi indirect verkoopresultaat geboekt gaan worden?
VANDERSTELT - Publicaties - 'Four seasons' van de vastgoedwereld - Mock-up

 

U staat niet alleen

Naar aanleiding van ons vorige artikel hebben veel families VANDERSTELT benaderd voor advies met betrekking tot deze ‘four seasons’, om hun eigen vastgoedportefeuilles optimaal door deze woelige markt heen te dirigeren en te zorgen voor positieve(re) toekomstmuziek. Wij hebben opgemerkt dat veel families behoefte hebben aan een extern op maat gemaakte inventarisatie van hun vastgoedportefeuille en/of eigen vermogenssituatie. Gezien de complexiteit van dergelijke vraagstukken vinden wij dit niet meer dan begrijpelijk. VANDERSTELT is als vastgoedbeleggingsexpert graag onafhankelijk sparringpartner en/of uitvoerder voor dit soort vraagstukken. Alleen ga je soms sneller, maar samen kom je verder!

Speelt dit ook bij uw portefeuille of de portefeuille van uw klant? Zoekt u een geschikte sparringpartner en wenst u een inventarisatie/opinie van uw vastgoedportefeuille en advisering over uw toekomstkoers? Wij hepen u graag! Neem contact op via info@vanderstelt.com of telefonisch via + 31 26 205 14 60.

VANDERSTELT - Publicaties - 'Four seasons' in de vastgoedwereld

Speelt dit ook bij uw portefeuille of de portefeuille van uw klant? Zoekt u een geschikte sparringpartner en wenst u een inventarisatie/opinie van uw vastgoedportefeuille en advisering over uw toekomstkoers? Wij hepen u graag! Neem contact op via info@vanderstelt.com of telefonisch via + 31 26 205 14 60.

Vond u dit artikel interessant? Abonneer op ons E-Magazine!